OPGELET : Hou rekening met de GEDRAGSCODE om vroegtijdige verwijdering te vermijden :

De gedragscode verbiedt volgende inhoud :

1. Pornografisch, onzedelijk of sexueel zijn;
2. Beledigend, eerrovend, lasterlijk zijn;
3. Gewelddadig, schandelijk, haatdragend, vulgair, bedrieglijk of bedreigend zijn;
4. Racistisch, intolerant of discriminerend zijn;
5. Illegaal zijn of verboden bij wet of overeenkomst;
6. Schade toebrengen aan minderjarigen;
7. Een inbreuk vormen op de intellectuele rechten zoals patenten, auteursrechten, geheimen;
8. Een inbreuk vormen op de persoonlijkheidsrechten zoals de naam, de bijnaam, of de goede eer;
9. Te kwader trouw zijn;
10. Commerciëel zijn of reclame bevatten.

DIT GELDT OOK VOOR DE INHOUD OP EVENTUELE
INTERNE OF EXTERNE LINKS NAAR ANDERE PAGINA'S
OF WEB SITES.